Erkenning van Verworven Competenties

De pedagogische begeleidingsdiensten ondersteunen de centra voor volwassenenonderwijs bij het ontwikkelen van EVC-instrumenten. Elisabeth GĂ©rardy neemt namens de PBD's van het GO!, OVSG, POV en Katholiek Onderwijs Vlaanderen deze opdracht ter harte.

Contact: elisabeth.gerardy@katholiekonderwijs.vlaanderen 

De activiteitenverslagen van de vorige werkjaren kan je nalezen:
2016-2017
2017-2018

2018-2019