Persoonsbegeleider

De huidige opleiding ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’ zal binnenkort naar aanleiding van de nieuwe beroepskwalificatie en het daarbij horende opleidingsprofiel de naam ‘persoonsbegeleider’ krijgen.

 

Alle centra voor volwassenenonderwijs met deze opleiding kunnen deelnemen aan dit overleg via hun vertegenwoordiger, meestal de coördinator en/of teamverantwoordelijke. 

 

Het internettenoverleg komt regelmatig samen. Dit gebeurt in hoofdzaak via een online overleg, al kan de groep ook beslissen om elkaar fysiek te ontmoeten, afhankelijk van het onderwerp. De thema’s worden in onderling overleg bepaald. Enkele voorbeelden:

  • De implementatie van het nieuwe opleidingsprofiel
  • Het ontwikkelen van leerlijnen
  • Vrijstellingen
  • Werkplekleren, duaal leren en stages
  • Het ontwikkelen van materiaal

Ter ondersteuning en als archief van dit internettenoverleg staat een google drive ter beschikking.

Meer info : Els Willems  (els.willems@pov.be)