Planning opleidingsprofielen

Stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling en goedkeuring van de opleidingsprofielen voor de basiseducatie en het secundair volwassenenonderwijs:

Planning leerplannen

Stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling en goedkeuring van nieuwe of herwerkte leerplannen: