Uitvaart (ARCHIEF)


De internettenwerkgroep Uitvaart werd opgestart in 2017 naar aanleiding van de implementatie in de CVO's van 3 nieuwe opleidingen m.b.t. de uitvaartsector. De werkgroep kwam 3 keer per jaar samen onder begeleiding van OVSG.
De leden namen het engagement om voor de opleidingen Uitvaartmedewerker, - assistent en -manager samen te werken rond de volgende thema's:

  • Toeleiding, werving van cursisten
  • Cursusmateriaal
  • Expertise-uitwisseling van leerkrachten
  • Werkplekleren
  • EVC/vrijstellingsprocedures
  • Evaluatie van de cursisten

De werkgroep werd opgericht op vraag van de cvo's en de 2 beroepsfederaties na de ontwikkeling van het opleidingsprofiel en het leerplan. De beroepsfederaties wensen kwaliteitsvolle opleidingen te realiseren in samenwerking met de cvo's. De cvo's wensen beroep te doen op de expertise van de sector om het leerplan te vertalen naar de klaspraktijk.
Het ontwikkelde materiaal is ter beschikking van alle leden.
Voor meer informatie kan je terecht bij Ellen Van Den Block.
De website kan je hier vinden. Om toegang te krijgen mail je naar Ellen Van Den Block.