NT2


Voor NT2 bundelen we de krachten in Mee met NT2. De samenstelling van de projectgroep is als volgt:

 

Mee met NT2

  • is er voor elke NT2-professional in het Nederlandstalige volwassenenonderwijs in Vlaanderen en Brussel.
  • professionaliseert via eigen initiatieven en verspreidt informatie rond NT2 door vormingen en onderzoek van andere organisaties en experten in de kijker te zetten.
  • is een samenwerkingsverband tussen de pedagogische begeleidingsdiensten van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie.

Blijf op de hoogte 
Op onze website Mee met NT2 posten we professionaliseringsinitiatieven en relevante ontwikkelingen in het NT2-landschap.
Krijg je informatie graag gericht, schrijf je dan zeker in op de Mee met NT2 infomailing.

 

 

Opleidingsprofielen 

 

Netoverstijgend worden afspraken gemaakt rond het aanbod NT2 en de implementatie van het opleidingsprofiel. In februari 2014 werden de opleidingsprofielen NT2 geactualiseerd. Een overzicht van het volledige leertraject met alle modules vind je in dit document.

 

Naar aanleiding van deze actualisatie ontwikkelde de projectgroep een servicedocument met achtergrondinformatie ten behoeve van de gebruiker. Het schetst de historiek en de werkwijze bij de ontwikkeling, alsook de belangrijkste veranderingen in de opleidingsprofielen NT2.

 

Alle vragen wie we destijds ontvingen, bundelden we in een vraag-en-antwoorddocument: FAQ bij de OP NT2
Indien je nog vragen zou hebben die niet beantwoord worden in dit document, kan je deze bezorgen aan je pedagogisch begeleider.

 

Algemene informatie over opleidingsprofielen, leerplannen en hoe ze tot stand komen, vind je terug in het luik curriculum van deze website.