Kinderbegeleider

Alle centra voor volwassenenonderwijs met de opleiding Kinderbegeleider baby's en peuters en/of Kinderbegeleider schoolgaande kinderen kunnen deelenemen aan dit overleg via hun vertegenwoordiger, meestal de coördinator en/of teamverantwoordelijke. 

 

Het internettenoverleg komt regelmatig (bijna maandelijks) samen. Dit gebeurt in hoofdzaak via een online overleg, al kan de groep ook beslissen om elkaar fysiek te ontmoeten, afhankelijk van het onderwerp.  Aanvullend op het algemeen overleg, wordt indien nodig met thematische werkgroepen gewerkt.

 

De thema's worden in onderling overleg bepaald. Enkele voorbeelden: ​

 • De implementatie van de nieuwe opleidingsprofielen
 • De opvolging van de EVC-trajecten Kinderbegeleider baby's en peuters, met volgende deelwerkingen:
  • overleg met de EVC-coördinatoren van de CVO, incl. overleg met VDAB
  • online opleiding nieuwe assessoren (incl. vraagbaak en documentenbeheer EVC Kinderbegeleider)
  • update EVC-instrumentarium baby's en peuters en schoolgaande kinderen
  • overleg met de sector
  • intervisie en verdere ontwikkeling van EVC (Inne Vangeel en Kristien Van Keer, twee collega's,  worden beperkt vrijgesteld door een kleine bijdrage van alle CVO in leraarsuren)
 • Afspraken met betrekking tot Elders Verworven Kwalificaties (werkgroep)
 • Werkplekleren en stages
 • Afstandsonderwijs - materiaalontwikkeling
 • Opvolgen van het Edusprongproject Flexibiliseren van de opleiding kinderbegeleider

Documenten worden gedeeld via een gemeenschappelijke google-drive.

Meer info: Eddy Demeersseman (eddy.demeersseman@katholiekonderwijs.vlaanderen)