Vrijstellingen AAV - start to ict


Naar aanleiding van de vernieuwde ICT-opleidingen werd door de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo in samenspraak met de centra en de Federatie Tweedekansonderwijs (TKO) een afsprakenkader ontwikkeld i.v.m. de toekenning van vrijstellingen voor en vanuit de ICT-modules van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming op basis van de modules van de opleiding Start to ICT en vice versa. Klik hier voor het afsprakenkader.

Zorgkundige


De verantwoordelijken voor de opleiding zorgkundige in het volwassenenonderwijs komen al jarenlang samen in het zogenaamde internettenoverleg. In het kader van dit internettenoverleg hebben ze een gemeenschappelijk EVK-kader ontwikkeld dat zich concreet vertaalt in "verkorte trajecten". Een verkort traject is een geheel van vrijstellingen op basis van enerzijds de vooropleiding van de potentiële cursist in combinatie van een aantal jaar relevante ervaring in de sector. De systematiek wordt gebruikt door alle cvo’s. De laatste update van de verkorte trajecten gebeurde in maart 2022. Nieuwe situaties en/of problemen bij de interpretatie van de "verkorte trajecten" worden aan de groep voorgelegd (vooral via mail) en worden daarna bekrachtigd op een eerstvolgende bijeenkomst van het internettenoverleg. Het denken over en de concrete ontwikkeling van de "verkorte trajecten" zijn een permanent proces. Wellicht worden deze trajecten in de komende jaren opnieuw bijgesteld.
Klik hier voor het afsprakenkader.

Federatieproeven AAV

Er worden vrijstellingsproeven voorzien door het Steunpunt TKO. Deze kunnen gevonden worden op de website.

Houtopleidingen

In het kader van het  EVC ESF-project "Bekwamer dan je denkt" werd er voor de opleidingen Hout (SG Meubelmakerij en SG Schrijnwerkerij)  een lijst met mogelijke vrijstellingen ontwikkeld tussen het aanbod volwassenenonderwijs en opleidingen uit het secundair onderwijs en opleidingen van derde aanbieders. De lijst kan hier geraadpleegd worden.

Kinderbegeleider

De verantwoordelijken voor de opleiding kinderbegeleider in het volwassenenonderwijs komen al jarenlang samen in het zogenaamde internettenoverleg. In het kader van dit internettenoverleg hebben ze een gemeenschappelijk EVK-kader ontwikkeld dat zich concreet vertaalt in "verkorte trajecten". Een verkort traject is een geheel van vrijstellingen op basis van enerzijds de vooropleiding van de potentiële cursist in combinatie van een aantal jaar relevante ervaring in de sector. De systematiek wordt gebruikt door alle cvo’s. De laatste update van de verkorte trajecten gebeurde in voorjaar 2023. Nieuwe situaties en/of problemen bij de interpretatie van de "verkorte trajecten" worden aan de groep voorgelegd (vooral via mail) en worden daarna bekrachtigd op een eerstvolgende bijeenkomst van het internettenoverleg. Het denken over en de concrete ontwikkeling van de "verkorte trajecten" zijn een permanent proces.
Klik hier voor het afsprakenkader.

Vrijstellingen voor AAV vanuit zorgopleidingen

De federatie Tweedekansonderwijs maakte afspraken over het toekennen van vrijstellingen voor bepaalde modules van de opleiding Aanvullende algemene vorming op basis van behaalde deelcertificaten in de zorgopleidingen. Het overzicht vind je hier.