Inter-netten vakoverleg

Voor verschillende opleidingen of studiegebieden komen de betrokken coördinatoren en/of leerkrachten van de CVO's regelmatig inter-netten samen om te overleggen over het aanbod, over agogisch-didactische aangelegenheden, om afspraken te maken met sectoren of bedrijven enz. Dit internetten-overleg wordt ondersteund door de pedagogische begeleidingsdiensten.