Geletterdheid


De pedagogische begeleidingsdiensten en Ligo werken samen aan de ondersteuning van het geletterdheidsbeleid in de cvo’s en cbe. De afgelopen jaren namen we verschillende initiatieven. Al dat materiaal verzamelden we op de website ‘Geletterdheid in een cvo’. 
Op deze website vind je onder andere:

  • een stappenplan om tot een geletterdheid beleid te komen
  • het materiaal van infosessies, het lerend netwerk en de uitwisseldag
  • de nodige tools voor geletterdheidsmodules, open modules, detectie en screening.

De samenstelling van de projectgroep is als volgt:

 
ARCHIEF De acties die de projectgroep geletterdheid plant voor het komende werkjaar vind je in ons jaaractieplan.
De activiteitenverslagen van de voorgaande schooljaren kan je hier raadplegen:
2016-2017
2017-2018