Vrijstellingsproeven ICT


In het schooljaar 2016-2017 ondersteunden de 4 pedagogische begeleidingsdiensten de ontwikkeling van netoverstijgende vrijstellingsproeven voor de startmodules in de ICT-opleidingen. De proeven werden ontwikkeld door de ICT-leerkrachten in de cvo’s onder begeleiding van de PBD’s en aangeboden via een gemeenschappelijk testplatform.
Sinds het schooljaar 2017-2018 worden de volgende proeven aangeboden:

 

 
Opgelet, deze proeven kunnen nog steeds gebruikt worden maar werden niet meer recent geactualiseerd.