Huishoudhulp en Algemene personenzorg

Alle centra voor volwassenenonderwijs met de opleidingen Zorgkundige, Verzorgende en/of Logistiek assistent kunnen deelnemen aan dit overleg via hun vertegenwoordiger, meestal de co√∂rdinator en/of teamverantwoordelijke. 

 

Het internettenoverleg komt regelmatig (bijna maandelijks) samen. Dit gebeurt in hoofdzaak via een online overleg, al kan de groep ook beslissen om elkaar fysiek te ontmoeten, afhankelijk van het onderwerp. Aanvullend op het algemeen overleg, wordt indien nodig met thematische werkgroepen gewerkt.

 

De thema's worden in onderling overleg bepaald. Enkele voorbeelden: 

  • De implementatie van de nieuwe opleidingsprofielen
  • De extra verpleegkundige handelingen en het extra aanbod Pentaplus
  • Afspraken met betrekking tot Elders Verworven Kwalificaties (werkgroep)
  • Werkplekleren, duaal leren en stages
  • Overleg met sector
  • Overleg met VDAB
  • Overleg met de opleidingen van de thuiszorg
  • Afstandsonderwijs - materiaalontwikkeling (werkgroep)
  • Actua

Ter ondersteuning en als archief van dit internettenoverleg staat een google drive ter beschikking.

Meer info : Karen Godderis-Coene (karen.godderiscoene@katholiekonderwijs.vlaanderen)